"W zależności od przyjętych założeń można powiedzieć, że rynek aktualnie dyskontuje wejście Polski do strefy euro w latach 2019-2021. Dolna granica tego przedziału przesunęła się o rok wstecz w porównaniu z poprzednim miesiącem" - napisano w dokumencie.