O dotacje na internetowy biznes będą mogły się starać firmy, które istnieją maksymalnie dwa lata. Zmiana, o którą przedsiębiorcy walczyli od kilku lat, wejdzie jednak w życie dopiero od przyszłego roku.
Zmiany w zasadach ubiegania się o popularne e-dotacje zostały już zatwierdzone przez komitet monitorujący programu Innowacyjna Gospodarka, który decyduje o tym, jak będą dzielone unijne pieniądze. Jednak przedsiębiorcy nie będą mogli szybko skorzystać z tego udogodnienia.

W maju po staremu

Najprawdopodobniej wejdzie ono w życie dopiero od przyszłego roku. Jak mówi Piotr Popa, rzecznik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zgodę na wprowadzenie zmian musi jeszcze wydać Komisja Europejska. Majowy konkurs odbędzie się zatem jeszcze na starych zasadach.
Marzena Chmielewska, dyrektor departamentu funduszy strukturalnych w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, pozytywnie ocenia wydłużenie rynkowego stażu firm, które będą mogły dostać unijną pomoc. Według niej spełnia to zgłaszane już rok temu postulaty samych przedsiębiorców.
– Czas trwania konkursu – od momentu złożenia wniosku do zakończenia jego oceny – powoduje, że firma może tylko raz ubiegać się o pieniądze. Jeśli odpadnie z konkursu, to jest już za stara, by składać wniosek w następnym naborze – tłumaczy Marzena Chmielewska. To powoduje, że przedsiębiorcy likwidują firmy i na ich miejsce zakładają kolejne. Ponoszą przy tym niepotrzebne koszty związane z koniecznością zarejestrowania nowej działalności.

Zmiany na półmetku

Piotr Popa tłumaczy, że postulaty nie zostały spełnione wcześniej, ponieważ wymagały wprowadzenia zmian w programie Innowacyjna Gospodarka. Jest to teraz możliwe, bo z okazji półmetka unijnego budżetu na lata 2007 – 2013 Polska dokonuje oceny i wprowadza zmiany we wszystkich programach operacyjnych.
Rzecznik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dodaje, że zatwierdzenie przez Komisję Europejską podwyższenia wieku firm, które będą mogły się ubiegać o e-dotacje, nie jest jedynym warunkiem do wejścia w życie nowych zasad.
Dodatkowo musi zostać zmieniona linia demarkacyjna. Ma ona gwarantować, że ci sami przedsiębiorcy nie będą się starać o dotacje na ten sam rodzaj inwestycji z dwóch różnych źródeł. Wsparcia na e-biznes dla firm, które działają na rynku dłużej niż rok, mogą bowiem udzielać także urzędy marszałkowskie.
PRAWO
Trzy miesiące na zmiany
Zgodnie z unijnym prawem zmiany w programie operacyjnym mogą być dokonane na wniosek państwa członkowskiego lub KE w czterech przypadkach: znaczących zmian społeczno-gospodarczych, zmian w polityce rozwoju, trudności z wydatkowaniem funduszy oraz oceny postępów wdrażania programu. Polska korzysta z tej ostatniej możliwości. Przepisy dają KE trzy miesiące na zatwierdzenie zmian. Termin może się wydłużyć, jeśli Bruksela będzie miała pytania do zgłoszonych propozycji.