Jakie zabezpieczenia?

W Deutsche Banku wsparcie finansowe otrzyma tylko przedsiębiorca, który zamierza przystąpić do wybranych sieci franczyzowych. Na podstawie historii innych firm działających w sieci bank może ocenić, jakie dochody będzie miało zakładane przedsiębiorstwo.

– Ocena kredytobiorcy musi zostać poprzedzona oceną danego systemu franczyzowego. Na tej podstawie określamy, jakie modele finansowania możemy zaoferować franczyzobiorcom danej sieci – mówi Julian Soja, dyrektor departamentu zarządzania produktami kredytowymi i procesami biznesowymi w Deutsche Banku PBC.

Wszędzie trzeba się liczyć z dokładnym sprawdzeniem zdolności kredytowej. Dla MultiBanku argumentem za udzieleniem kredytu na uruchomienie biznesu jest dobra historia kredytowa właściciela przedsiębiorstwa. Alior preferuje nowe firmy, które starając się o kredyt, przynoszą podpisane już umowy z kontrahentami. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Podobnie jest z zabezpieczeniem kredytu w postaci lokaty bankowej, czego wymaga Lukas Bank – mały przedsiębiorca szukający gotówki na inwestycje w pierwszej kolejności likwiduje depozyty, jeśli takie posiada.

W wielu bankach zabezpieczeniem kredytu może być nieruchomość, a najczęściej trzeba też przedstawić biznesplan, którego wiarygodność jest oceniana przez analityków banku. Żadne tego typu dokumenty nie są konieczne, jeśli przedsiębiorca zabiega o kredyt w koncie lub firmową kartę kredytową z limitem. Kwoty tych limitów na początek działalności nie są zbyt wysokie, bo w przypadku mBanku i MultiBanku wynoszą 10 tys. zł, ale te środki mogą być istotnym wsparciem, przynajmniej w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.