"Saldo rachunku bieżącego w IV kwartale 2010 r. było ujemne i wyniosło 5 mld 275 mln euro. O wysokości tego salda zadecydowały: ujemne salda dochodów (3 mld 658 mln euro) i obrotów towarowych (2 mld 660 mln euro) oraz dodatnie salda usług (750 mln euro) i transferów bieżących (293 mln euro)" - poinformował NBP w czwartkowym komunikacie.

Według banku centralnego ujemne saldo rachunku bieżącego, w porównaniu z danymi za IV kwartał 2009 r., pogłębiło się o 2 mld 259 mln euro. Na zwiększenie deficytu największy wpływ - większy niż w analogicznym okresie 2009 r. - miał wyższy o 1 mld 651 mln euro deficyt obrotów towarowych oraz pogłębienie się ujemnego salda dochodów o 281 mln euro. Jednocześnie zmniejszyły się dodatnie salda: usług o 305 mln euro i transferów bieżących o 22 mln euro.

Eksport towarów w IV kwartale 2010 r. oszacowano na 31 mld 971 mln euro, a import w wysokości 34 mld 631 mln euro. "W porównaniu z IV kwartałem 2009 r. eksport towarów zwiększył się o 4 mld 798 mln euro tj. o 17,7 proc., a import zwiększył się o 6 mld 449 mln euro, tj. o 22,9 proc." - napisano w komunikacie NBP. Ujemne saldo towarów wyniosło 2 mld 660 mln euro, wobec minus 1 mld 9 mln euro w IV kwartale 2009 r.

"W IV kwartale 2010 r. napływ środków z Unii Europejskiej w ujęciu bilansu płatniczego wyniósł 3 mld 807 mln euro"

W ostatnim kwartale 2010 r. zanotowano dodatnie saldo usług w wysokości 750 mln euro natomiast saldo dochodów było ujemne i wyniosło 3 mld 658 mln euro. Na ten ostatni wynik złożyło się ujemne saldo dochodów z inwestycji (4 mld 132 mln euro) oraz dodatnie saldo wynagrodzeń pracowników w wysokości 474 mln euro.

"W IV kwartale 2010 r. napływ środków z Unii Europejskiej w ujęciu bilansu płatniczego wyniósł 3 mld 807 mln euro. W transferach bieżących napływ ten wyniósł 792 mln euro, a w transferach kapitałowych 3 mld 15 mln euro" - informuje NBP. W tym czasie Polska wpłaciła 1 mld 293 mln euro do budżetu UE z tytułu składek i opłat członkowskich. "W efekcie tych transakcji saldo transferów z UE było dodatnie i wyniosło 2 mld 514 mln euro, natomiast saldo transferów bieżących z UE było ujemne i wyniosło 501 mln euro" - dodano.

Bank centralny poinformował ponadto, że w IV kwartale 2010 r. saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 6 mld 868 mln euro. Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich też było dodatnie i wyniosło 2 mld 270 mln euro.

Jak podaje NBP na swoim portalu, saldo obrotów bieżących jest łączną miarą rozliczeń gospodarki z zagranicą, wynikającą z bieżących operacji - głównie kupna i sprzedaży towarów i usług. Deficyt obrotów bieżących oznacza, że część towarów lub usług kupiliśmy na kredyt, a zatem stanowi on miarę zapożyczania się gospodarki za granicą w danym okresie i określa tempo wzrostu długu zagranicznego.