Rada Polityki Pieniężnej przyjęła sprawozdanie finansowe NBP za 2010 rok, które wykazuje 6,5 mld zł zysku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami NBP przekazuje budżetowi 95 proc. zysku.

Zakładano, że wpłata z zysku banku centralnego wyniesie 1,7 mld zł.