Rosnące zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw w mniejszych miastach, coraz powszechniejsze zastosowanie mediów społecznościowych w działaniach CSR (corporate social responsibility – społecznie odpowiedzialnego biznesu) – to tylko niektóre z trendów wyłaniających się z raportu.

W raporcie wyróżniono 117 przykładów odpowiedzialnych działań nadesłanych przez 108 firm. Zostały one podzielone na pięć obszarów: społeczeństwo, rynek, środowisko, miejsce pracy oraz zarządzanie i raportowanie. Ponadto, na podstawie 48 najciekawszych praktyk stworzono cztery zbiorcze opisy dotyczące wolontariatu pracowniczego, pomocy powodzianom, ekobiura i profilaktyki zdrowotnej pracowników, które mogą stanowić cenną inspirację dla innych firm.

Dotychczas panowało przekonanie, że działania z zakresu CSR to domena wyłącznie dużych firm, z międzynarodowymi korzeniami, skupionych w największych aglomeracjach. Tegoroczny raport pokazuje, że ten obraz się zmienia.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacją pozarządową w Polsce

Na przykład firma industria24.pl z sektora MŚP, będąca lokalnym liderem w sprzedaży narzędzi i elektronarzędzi, stworzyła pierwszą kampanię ekologiczną skierowaną do branży budowlanej, która ma na celu zachęcić do segregacji elektroodpadów. Za pośrednictwem strony ekoGRATY.pl można odesłać z domu stare elektronarzędzia do recyklingu i to całkowicie za darmo Zebrane materiały są następnie wtórnie wykorzystywane przez zespół All Sounds Allowed do… tworzenia instrumentów muzycznych.

Innym zauważalnym trendem jest coraz częstsze wykorzystywanie przez firmy w działaniach CSR mediów społecznościowych oraz rosnąca liczba działań skierowanych do pracowników firm, m.in. poprzez edukację na temat tego czym jest CSR lub organizowanie konkursów na inicjatywy, które później realizują poszczególne firmy.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Misją FOB jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.