Coraz więcej firm w Polsce uwzględnia interesy społeczne w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Trend ten przyczynia się też do powstawania nowych, coraz bardziej zaawansowanych narzędzi, które pomagają pracodawcom zarządzać, mierzyć, komunikować i czerpać korzyści z wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR).

Jednym z najważniejszych instrumentów tej polityki jest raport społeczny. Zawiera on informacje ekonomiczne, społeczne i środowiskowe na temat firmy i jej działalności oraz pozwala wywiązać się przedsiębiorstwu z obowiązku udzielania informacji wszystkim jego interesariuszom: partnerom biznesowym, klientom oraz potencjalnym kandydatom do pracy.

Wypracowano już wiele wytycznych dotyczących raportowania społecznego, obowiązujących zarówno w skali międzynarodowej, jak i na poszczególnych rynkach. Najbardziej popularną jest Światowa Inicjatywa Sprawozdawcza (Global Reporting Initiative, GRI) i opracowane przez nią wytyczne.

Dialog społeczny

Zarządzanie można również skutecznie wspierać poprzez dialog społeczny, który firma może przeprowadzić według standardu AA 1000 przygotowanego przez organizację AccountAbility, czy też zdobywając certyfikat SA 8000 wypracowany przez Social Accountability International (SAI).

– Warto też zwrócić uwagę na budowane w drodze dialogu z interesariuszami ISO 26000 ds. społecznej odpowiedzialności biznesu – podaje przykład Liliana Anam, ekspert w międzynarodowej grupie roboczej ds. ISO 26000.

Prace nad ISO 26000 mają zostać zakończone w 2010 roku. ISO 26000 ma w przyszłości zostać uzupełniony o certyfikowany standard zarządzania.

W Polsce raporty społeczne regularnie publikuje m.in. BRE Bank, PGNiG, Grupa Lotos S.A, PKN Orlen.SA.W odróżnieniu od wielu państw UE, w Polsce nie ma jeszcze prawnego obowiązku sporządzania społecznych raportów, ale wiele przedsiębiorstw rzetelnie i wyczerpująco informuje opinię publiczną na temat postępów firmy w osiąganiu kolejnych, długofalowych celów związanych z prowadzeniem polityki zrównoważonego biznesu. Informacje takie uwiarygodniają firmę jako stabilnego partnera biznesowego przynosząc przedsiębiorstwu wymierne korzyści biznesowe.