BBC przypomina, że kryzys zadłużeniowy w strefie euro rozpoczął się wtedy, kiedy stało się jasne, że Grecja będzie miała problemy ze spłatą swego długu i musi otrzymać na ten cel pożyczki z Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 

Po Atenach o pomoc ratunkową zwróciła się pod koniec zeszłego roku Irlandia, a obecnie wszystko wskazuje na to, że podobne rozwiązanie swoich problemów może wybrać Portugalia.

BBC przeprowadziło sondaż wśród 52 europejskich ekonomistów, którzy są ekspertami w sprawie strefy euro, a po ich opinie często sięga także Europejski Bank Centralny. 

Znacznie mniej, bo jedna trzecia ekonomistów sądzi, iż w ślady Grecji podąży również Irlandia, a zdaniem siedmiu ekspertów spłaty swego długu nie udźwignie także Portugalia. 

Tym niemniej zdaniem ekonomistów odpowiedź na kryzys Europejskiego Banku Centralnego i Komisji Europejskiej jest satysfakcjonująca, przy czym EBC adresuje swoje działania na rynki finansowe, a Komisja zajmuje się koordynacją akcji politycznych państw członkowskich.