Niestety zdarza się, że zamiast na pomocnika, który ma doradzić przy wyborze właściwego produktu, natkniemy się w banku na sprzedawcę w najgorszym tego słowa znaczeniu.
Wynagrodzenie doradców bankowych zależy zazwyczaj od liczby produktów bankowych, jakie uda im się sprzedać. Często się zatem zdarza, że pracownicy banków w dalszej kolejności zwracają uwagę na interes klienta, a podczas rozmów z nim kierują się przede wszystkim własnym interesem.
– Stosowanie systemów motywacyjnych wobec pracowników jest oczywiście czymś normalnym i koniecznym – mówi Paweł Dziekoński, menedżer działu zarządzania ryzykiem w Deloitte Polska. – Ale niezbędne są także w bankach regulacje wewnętrzne określające na przykład politykę zarządzania tak zwanym konfliktem interesów między bankiem a klientem.