6 miliardów zysku

PGE, PKN Orlen i KGHM, spółki wchodzące w skład WIG20, mają ponad 70 proc. akcji telekomunikacyjnej firmy, której wartość szacuje się na 16 – 18 mld zł. Najmniejszy pakiet ma PGE – 21,85 proc. akcji. Do pozostałych należy po 24,4 proc. walorów Polkomtelu. Właściciele telekomu deklarują, że transakcję sprzedaży jego akcji chcą sfinalizować w tym półroczu. Większość z uzyskanych pieniedzy powiększy ich tegoroczny wynik finansowy. Za walory Polkomtelu uzyskają ponad 10 mld zł, z tego blisko 6 mld zł zostanie wykazane jako zysk.

Jak mówią eksperci, transakcja ta w znaczący sposób wpłynie na niektóre wskaźniki naszych blue chipów, bacznie obserwowanych przez zagranicznych inwestorów. Chodzi przede wszystkim o wskaźnik cena /zysk (C/Z), który określa stosunek aktualnej ceny akcji do zysku z ostatnich czterech kwartałów, oraz o wskaźnik EV/EBITDA, pokazujący relację wartości spółki do zysku operacyjnego.

– Powiększenie zysku netto o 6 mld zł przez 3 spółki wchodzące w skład indeksu WIG20 spowoduje, że również dla całego indeksu wskaźnik C/Z oparty na raportowanych wynikach poprawi się o kilkanaście procent – mówi Paweł Puchalski. Tłumaczy, że wskaźnik ten poprawi się jedynie w 2011 r., podczas gdy trwałe uwolnienie gotówki wynikające ze sprzedaży walorów na stałe poprawi wskaźnik EV/EBITDA.

Atrakcyjna Warszawa

Aktualnie wskaźnik C/Z dla indeksu WIG20 wynosi 12,92. Na innych giełdach wskaźnik ten bywa różny, np. na giełdzie francuskiej 12,09, a dla spółek wchodzących w skład amerykańskiego indeksu Dow Jones 13,96. Przepływy pieniężne, wynikające ze sprzedaży Polkomtelu mogą spowodować, że wspomniany wskaźnik dla indeksu WIG20 spadnie poniżej 10. Niektórych inwestorów może to skłonić do zakupu akcji polskich spółek. Sceptyczny w tej kwestii jest jednak Grzegorz Mielcarek, członek zarządu Investros Holding. – Większość inwestorów w wycenach uwzględnia już wpływy giełdowych spółek z tytułu sprzedaży Polkomtelu. Transakcja ta rzeczywiście może poprawić niektóre wskaźniki. Jednak moim zdaniem będzie to miało wpływ na decyzje inwestycyjne tylko tych uczestników rynku, którzy nie wychwycą tego jednorazowego zdarzenia – mówi przedstawiciel Investors Holding.

Eksperci są jednak zgodni, że sprzedaż Polkomtelu przez giełdowe spółki, których podstawowa działalność nie jest związana z telekomunikacją, to dobra decyzja. – Posiadanie akcji tej firmy przez PGE, Orlen czy KGHM zaburzało wynik i wskaźniki ekonomiczne, co utrudniało analizę ich faktycznej wartości – uważa Wojciech Zych, zarządzający funduszami w Quercus TFI. I dodaje, że sprzedaż Polkomtelu uprości strukturę giełdowych przedsiębiorstw, które będą mogły skoncentrować się na podstawowej działalności.