"(...) w dniu dzisiejszym [zarząd] podjął decyzję o przeznaczeniu z zysku bilansowego za 2010 rok kwoty 354.000.000,00 zł na wypłatę dywidendy. Oznacza to wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,06 zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że część dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa, w kwocie nie wyższej niż 254.999.999,54 zł, zostanie przekazana w formie dywidendy niepieniężnej, której przedmiot i sposób wyceny określi uchwała walnego zgromadzenia.

„Różnica między łączną kwotą dywidendy, która zostanie ustalona na dzień dywidendy na rzecz Skarbu Państwa, a kwotą dywidendy niepieniężnej ostatecznie ustalonej przez Walne Zgromadzenie PGNiG będzie wypłacona w formie dywidendy pieniężnej. Pozostali akcjonariusze otrzymają dywidendę pieniężną" – czytamy dalej.

Zarząd PGNiG zaproponował, aby na dzień dywidendy ustanowić 20 lipca 2011 roku, a na dzień wypłaty dywidendy ustanowić 6 października 2011 roku.

„Powyższa propozycja wymaga podjęcia stosownej uchwały przez radę nadzorczą oraz przez zwyczajne walne zgromadzenie PGNiG" – głosi komunikat. 

Spółka PGNiG miała 2,46 mld zł skonsolidowanego zysku netto

Spółka PGNiG miała 2,46 mld zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,24 mld zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 1.702 mln zł zysku netto wobec 666 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2010 roku ZWZ PGNiG zdecydowało o przeznaczeniu 472,00 mln zł na wypłatę dywidendy, z tego maksymalnie 339,99 mln zł w formie dywidendy niepieniężnej, co oznacza wypłatę w wysokości 8 gr na akcję. Wcześniej taki podział zysku proponował w projekcie uchwały zarząd spółki.

W 2009 roku WZ spółki przeznaczyło na dywidendę 531 mln zł, z tego 382,5 mln zł w formie dywidendy niepieniężnej, co oznaczało wypłatę w wysokości 9 gr na akcję.