Wcześniej spółka podawała, że emisja pierwszej transzy o wartości 500 mln euro jest planowana na II bądź III kw. 2011 r. "Do emisji [euroobligacji - przyp. ISB] dojdzie prawdopodobnie po publikacji wyników za II kwartał 2011 roku" - powiedział Hinc podczas prezentacji wyników. Dodał, że do tego momentu spółce będą wystarczały środki z dwóch posiadanych obecnie linii kredytowych.

Przypomniał, że pięcioletni program euroobligacji opiewa na 1,2 mld euro. PGNiG planuje, że opublikuje skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku w dniu 31 sierpnia 2011 r. Na początku marca PGNiG otrzymało od Ministerstwa Finansów zgodę na udzielenie przez spółkę gwarancji do wysokości 1,5 mld euro, w związku z planowaną przez spółkę zależną emisję euroobligacji w ramach programu o wartości 1,2 mld euro. Gwarancja może zostać udzielona przez PGNiG na okres do końca 2026 r. W 2010 roku spółka miała 2,46 mld zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,24 mld zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 21,28 mld zł wobec 19,33 mld zł.