Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 275 mln euro i było o 384 mln euro lepsze niż w analogicznym okresie 20010 r. Skumulowany eksport towarów w całym 2010 r. wzrósł o 20,1% r/r do 20.460 mln euro, a import zwiększył się o 22,6% r/r do 23.702 mln euro.