"W styczniu 2011 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 930 mln euro. Na jego wysokość wpłynęły: ujemne saldo dochodów (1.305 mln euro) i transferów bieżących (159 mln euro) oraz dodatnie salda obrotów towarowych (275 mln euro) i usług (259 mln euro). W porównaniu z analogicznym miesiącem 2010 r. deficyt na rachunku bieżącym pogłębił się o 104 mln euro" - napisano w komunikacie.

Eksport towarów, w styczniu 2011 r., oszacowano na poziomie 10.201 mln euro, a import 9.926 mln euro.

"W porównaniu z danymi za styczeń 2010 r. wartość eksportu towarów była wyższa o 1.697 mln euro, tj. o 20,0 proc., a import towarów zwiększył się o 1.313 mln euro, tj. o 15,2 proc." - napisano.

"Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 275 mln euro. W analogicznym miesiącu 2010 r. saldo było ujemne i wyniosło 109 mln euro" - dodano.

Przychody z tytułu usług w styczniu 2011 r., w porównaniu ze styczniem 2010 r., zwiększyły się o 477 mln euro, tj. 32,7 proc. i wyniosły 1.937 mln euro, a wartość rozchodów wzrosła o 327 mln euro, tj. o 24,2 proc. i wyniosła 1.678 mln euro.

Ujemne saldo dochodów w styczniu 2011 r. wyniosło 1.305 mln euro. W analogicznym miesiącu 2010 r. saldo to również było ujemne i wyniosło 837 mln euro.

NBP podał, że dla ostatnich dwunastu miesięcy (tj. od lutego 2010 r. do stycznia 2011 r.) ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 11.719 mln euro, natomiast w poprzednim okresie (luty 2009 r. - styczeń 2010 r.) deficyt rachunku bieżącego wyniósł 6.566 mln euro. W ujęciu płynnego roku ujemne saldo rachunku bieżącego pogłębiło się o 5.153 mln euro.

Skumulowany eksport towarów w ostatnich dwunastu miesiącach wyniósł 123.831 mln euro, a import 129.807 mln euro.

"W porównaniu do poprzedniego okresu (luty 2009 - styczeń 2010) eksport zwiększył się o 21.214 mln euro, tj. o 20,7 proc., a import towarów zwiększył się o 24.433 mln euro, tj. o 23,2 proc." - napisano w komunikacie.

W styczniu 2011 r. saldo transferów z Unią Europejską było ujemne i wyniosło 133 mln euro. Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 3.957 mln euro. Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło1.446 mln euro.