Marcin Piątkowski jest również jednym z autorów raportu pt. "Europa 2020 a Polska: intensyfikacja rozwoju i podnoszenie konkurencyjności poprzez zwiększenie poziomu zatrudnienia, podnoszenie kwalifikacji i innowacje", zaprezentowanego w poniedziałek w Warszawie.

"Polska w bardzo dobrym stylu przetrwała światowy kryzys, nie ma jednak pewności co do tego, czy będzie w stanie powrócić do wysokich stóp wzrostu gospodarczego sprzed kryzysu, przekraczających 5% rocznie, ani też czy będzie w stanie się rozwijać w tempie podobnym do osiąganego przez inne kraje na podobnym poziomie rozwoju, jak Chile, Republika Korei czy Malezja" - powiedział Piątkowski cytowany w komunikacie.

"Polska już podjęła ważne reformy w wielu obszarach, musi jednak pójść jeszcze dalej, aby utrzymać swe imponujące tempo wzrostu sprzed kryzysu i zrealizować nowe cele strategii 'Europa 2020', w stosunku do których Polska nadal ma zaległości" - dodał ekonomista. Raport Banku Światowego zawiera analizę możliwości poczynienia przez Polskę postępów w zakresie realizacji celów strategii Europa 2020 dla osiągnięcia wyższych wskaźników wzrostu, przedstawiono w nim też rekomendacje w tej kwestii.