Wejście Polski na ścieżkę wysokiego wzrostu gospodarczego – co stanowi główne przesłanie unijnej strategii – wymaga zatem wzrostu zatrudnienia, poprawy kwalifikacji pracowniczych, wdrożenia innowacji i najnowszych technologii – podkreśla Bank Światowy.

Zaprezentowany wczoraj w Warszawie raport „Europa 2020 Polska: Podsycenie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności w Polsce dzięki zatrudnieniu, kwalifikacjom i innowacyjności” analizuje, jak Polska może osiągnąć założenia wspomnianej strategii UE w celu uzyskania wysokiego tempa rozwoju gospodarczego.

„Polska świetnie przetrwała ostatni kryzys, ale brak pewności, czy będzie zdolna powrócić do wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, które przed kryzysem przewyższało 5 proc. lub rozwijać się w tempie podobnym dla innych krajów z dochodami powyżej średniej, jak Chile, Korea czy Malezja” – powiedział podczas warszawskiej prezentacji raportu Marcin Piątkowski, starszy ekonomista Banku Światowego i jeden z autorów raportu.

„Polska już podjęła ważne reformy w wielu dziedzinach, ale potrzebuje dalszych wysiłków w celu dojścia do budzącego uznanie przedkryzysowego tempa wzrostu gospodarczego i osiągnięcia celów, których wciąż nie może zrealizować” – dodał ekonomista BŚ.

W dziedzinie wdrożenia technologii i innowacji Bank Światowy sugeruje położenie akcentu na wynalazki

Bank Światowy zaleca podjęcie działań w kilku dziedzinach. W pierwszej kolejności w zakresie wzrostu zatrudnienia. Główny potencjał tkwi w zwiększeniu udziału w rynku pracy ludzi starszych i kobiet. Korzyści z tego tytułu mogą być zasadnicze: jeśli starsi pracownicy w Polsce będą tak aktywni, jak w Niemczech, wówczas polskie PKB może wzrosnąć nawet o 6 proc. Można do tego dojść poprzez zmiany w systemie zasiłków społecznych oraz rozwój bardziej elastycznych form zatrudnienia oraz podniesienie wieku emerytalnego.

Raport wskazuje także na konieczność podnoszenia kwalifikacji, zwłaszcza w zakresie ogólnych umiejętności, kształtowania odpowiednich postaw i zachowań, jak odpowiedzialność, wiarygodność, zdolności komunikacyjne czy umiejętnośc pracy w zespole.

Reforma edukacji powinna objąć m.in. wzmocnienie pozycji licencjatu, rozszerzenie misji instytucji szkolnictwa wyższego oraz zwiększenie ich efektywności poprzez uzależnienie nakładów finansowych od wyników uczelni.

W dziedzinie wdrożenia technologii i innowacji Bank Światowy sugeruje położenie akcentu – i tym samym ich finansowanie ze środków publicznych – na wynalazki, do których polskie instytucje badawczo-rozwojowe dochodzą dzięki współpracy z zagranicznymi odpowiednikami. Finansowanie badań i nauki musi także uwzględniać zastosowanie wyników tych opracowań do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.