Bank poprawił wskaźniki dochodowości i efektywności, poinformował bank w poniedziałkowym komunikacie. Zysk brutto zwiększył się o 104,2% do 301,2 mln zł.

Bank podał, że do wyraźnej poprawy wyniku przyczyniły się m.in. ograniczenie kosztów finansowania oraz znaczne zmniejszenie odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów. Ich kwota spadła w skali roku o 90 mln zł, do poziomu 195,9 mln zł na koniec 2010 r. „W ubiegłym roku zrealizowaliśmy plan, który zakładał stopniowe odbudowanie biznesu po kryzysowym 2009 r. przy zachowaniu lepszej jakości portfela niż średnia dla sektora bankowego oraz utrzymaniu pod kontrolą kosztów" - powiedział prezes Piotr Czarnecki, cytowany w komunikacie.

Wynik z działalności bankowej poprawił się o 15,6% do 1,14 mld zł, a koszty rosły wolniej od przychodów (w tempie 9,2%). W efekcie wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) spadł o prawie 3 pkt proc., do 54,6% na koniec 2010 r. „Choć portfel kredytowy nie przyrósł w znaczącej skali, zwłaszcza w segmencie firm, to zapewnialiśmy finansowanie działalności przedsiębiorców przez dalszy rozwój usług faktoringu i leasingu" - powiedział Czarnecki.

Wartość kredytów wynosiła 15,40 mld na koniec 2010 r. zł i była o 3% wyższa niż rok wcześniej. Portfel depozytów wzrósł w podobnej skali (2,8%), sięgając kwoty 15,58 mld zł. Wartość obrotów Raiffeisen Bank na rynku faktoringu wzrosła o 31% r/r do 13,43 mld zł. Bank w listopadzie przystąpił do Polskiego Związku Faktorów i odpowiadał za 1/4 obrotów notowanych przez jego członków. Suma bilansowa była o 8,4% większa niż rok wcześniej i wynosiła 22,76 mld zł. Stopa zwrotu z kapitału (ROE) netto wyniosła 9,9%, a w ujęciu brutto 12,5% (rok wcześniej odpowiednio 5,3% i 6,6%). Fundusze własne sięgały 2,47 mld zł, a kapitał zakładowy 1,22 mld zł. Współczynnik wypłacalności na koniec roku wyniósł 12,9%.