Oszczędności wynikające z połączenia RBP i Polbanku zostały oszacowane na 60 mln euro i dotyczą sieci oddziałów oraz infrastruktury IT oraz marketingu.

Pierwszym rokiem, w którym RBI spodziewa się synergii kosztowych, będzie 2012 rok. Ich wartość ma sięgnąć 30 mln euro, a w kolejnych latach mają one wzrosnąć do 60 mln euro rocznie.

Według danych na koniec września 2010 r., połączony bank (RBPL/Polbank) stałby się szóstym największym bankiem komercyjnym w Polsce pod względem aktywów, zająłby czwarte miejsce w wartości udzielonych kredytów i obsługiwałby ponad 1 milion klientów.

Aktywa połączonych banków (wg danych pro-forma po I-III kw. 2010 r.) wyniosłyby 12,03 mld euro, wartość kredytów 10,09 mld euro, a wartość depozytów sięgnęłaby 6,88 mld euro. Skonsolidowany zysk netto (pro-forma) połączonych banków wyniósłby 20 mln euro po 9 miesiącach tego roku. Wynik z odsetek sięgnąłby 241 mln euro, a wynik z prowizji 126 mln euro.

Połączone banki będą dysponować siecią 443 placówek (343 to placówki Polbanku). Raiffeisen Bank International poinformował w czwartek, że przejmie 70% udziałów w Polbank EFG za 490 mln euro. Następnie RBI i EFG Eurobank Ergasias, grecki właściciel oddziału Polbanku, połączą swoją działalność bankową w Polsce, przy czym RBI posiadać będzie 87% utworzonej grupy, a Eurobank EFG zachowa 13% udziałów.

Finalizacja transakcji planowana jest na IV kw. 2011 roku. Polbank działa w Polsce jako oddział greckiego Eurobanku EFG, dlatego też przed transakcją musi przekształcić się w odrębny bank z polską licencją bankową. Grecy poinformowali także, że najbardziej prawdopodobnym terminem sfinalizowania transakcji jest IV kwartał 2011 roku, po zakończeniu procesu rejestracji Polbank EFG w Polsce i uzyskaniu zgody regulatora na zmianę podmiotu kontrolującego.

„Powstały w wyniku połączenia bank planuje dalszy rozwój działalności w Polsce we wszystkich sektorach, w których prowadzą obecnie działalność RBI i Eurobank EFG oraz zamierza wykorzystać rozszerzenie oferty i zasięgu terytorialnego do dalszego poszerzania działalności bankowej" - podano w komunikacie.

RBI prowadzi działalność w Polsce od 1991 r. i jest obecnie piątym co do wielkości bankiem korporacyjnym, obsługującym ponad 240 tys. klientów. Eurobank EFG rozpoczął budowę swojej sieci w Polsce od podstaw w 2006 r. i jest ósmym co do wielkości bankiem detalicznym, świadczącym usługi dla ponad 800 tys. klientów.  amo/tom