Do emisji obligacji komunalnych na kwotę ponad 86 mln zł przygotowują się władze Kielc. W czwartek uchwałę w tej sprawie przyjęła rada miasta.

Miasto zamierza wyemitować ponad 86 tys. obligacji, każda o wartości tysiąca złotych, w 13 seriach w 2011 r. Pierwszy wykup nastąpi po trzech latach od emisji, ostatni - po 15 latach. Kwoty wykupu obligacji w poszczególnych latach są różne i zaplanowane tak, by w latach, gdy do spłaty będzie najwięcej kredytów, do wykupu były najmniejsze transze obligacji.

Jak powiedziała na sesji rady skarbnik miasta Barbara Nowak, celem emisji jest zrestrukturyzowanie zadłużenia. Jej zdaniem obligacje pomogą spłacić jednorazowo zaciągnięte w 2009 r. drogie kredyty, których marża wynosi 2,5 proc. Emisja obligacji to narzędzie, po które gminy często sięgają.

Obligacje wyemituje bank, który zaoferuje miastu najkorzystniejsze warunki.

Uchwałę poparło 16 radnych, jeden był przeciw, a siedmiu wstrzymało się od głosu.

Obecnie Kielce są zadłużone na ponad 242 mln zł.