Od początku uruchomienia programów do 13 marca 2011 r. złożono 163,6 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 376,1 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 52 751 umów o dofinansowanie na kwotę 233,6 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 161,2 mld zł, co stanowi 61,7 proc . alokacji na lata 2007-2013.