Przewaga wydatków państwa nad jego dochodami wyniosła w styczniu i lutym br. 1,03 mld euro, natomiast rok wcześniej było to 944 mln euro.

Dane te dotyczą wyłącznie budżetu państwa, bez wydatków kas ubezpieczenia społecznego i władz lokalnych. Nie są zatem równoważne z ogólnym deficytem finansów publicznych, którego wskaźnik Unia Europejska wykorzystuje w swej ocenie realizacji greckiego programu oszczędnościowego.

Przyjęcie tego programu było warunkiem otrzymania pomocy kredytowej państw strefy euro, co uchroniło Grecję przed bankructwem.

Według ministerstwa finansów, dochody państwa netto spadły w ciągu stycznia i lutego o 9,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku, co należy przypisać mniejszym niż oczekiwano wpływom z jednorazowego podatku od zysku dużych spółek oraz redukcji wpływów z podatku dochodowego od obywateli oraz z opłat drogowych.