Zarząd Banku Handlowego zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku za 2010 r. w wysokości 747 mln zł, 5,72 zł na akcję.
To więcej, niż zostało wypłacone z zysku za 2009 r., kiedy bank przeznaczył na dywidendę 492 mln zł, czyli 3,77 zł na jedną akcję. Zarząd proponuje, by termin ustalenia praw do dywidendy wyznaczyć na 16 czerwca, a termin wypłaty na 29 lipca.
Zarząd przedstawił swoją rekomendację dotyczącą podziału zysku wcześniej, niż zapowiadał. W lutym, podczas publikacji wyników, prezes Sławomir Sikora twierdził, że nastąpi to w połowie marca. Jak dodał, intencją zarządu jest to, by walne zgromadzenie odbyło się w tym roku wcześniej niż w 2010, kiedy zwołano je pod koniec czerwca.
W 2010 r. Bank Handlowy miał 754,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 504,4 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik odsetkowy grupy wyniósł 1497 mln zł wobec 1505 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 654 mln zł wobec 560 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.