"Wydaje się, że Komisja Europejska zrozumiała, że nasz ostrożny sposób postępowania, dobry dla ludzi i bezpieczny dla państwa, spowoduje, że w 2012 roku chyba trudno będzie osiągnąć poziom 3 proc. Ale ten poziom 3,5 - 3,7 - 3,8 deficytu chyba będzie do zaakceptowania przez KE" - powiedział premier dziennikarzom w Krakowie.

Tusk dodał, że nie będzie trudno zejść z deficytem do 3 proc. PKB w roku 2013.

"Czas kryzysu to nie jest czas, kiedy ludzie mają cierpieć bardziej niż muszą, dlatego szukamy bezpiecznych rozwiązań" - dodał premier.

W liście przesłanym do komisarza UE ds. gospodarczo-walutowych Olli Rehna przez ministra finansów Jacka Rostowskiego, Polska zobowiązała się, że w 2012 roku ograniczy deficyt sektora finansów publicznych do 3 proc. PKB. MF planuje, że w latach 2011-2012 deficyt sektora finansów publicznych spadnie o 4,44 pkt proc. PKB.