Z danych Urzędu wynika, że wzrost możliwy był dzięki przewozom cargo, które osiągnęły dynamikę 26,5 proc.; przewóz poczty w tym samym czasie spadł o 9,7 proc.

"Tak dynamiczny wzrost ilości cargo zaowocował odrobieniem strat poniesionych na skutek zawirowań gospodarczych, związanych z kryzysem finansowym w tym segmencie" - przekazała Krasnodębska.

Według ULC, najwięcej towarów przyjęło warszawskie lotnisko Chopina, następnie porty w Katowicach i w Krakowie. Najmniejszy wzrost odnotowały małe porty regionalne (w Rzeszowie, Bydgoszczy i Łodzi).