Wzrost PKB wyrównany sezonowo wyniósł w IV kw. 0,8% kw/kw oraz 3,9% w ujęciu rocznym - podał też GUS.

Dziesięciu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekiwało, że PKB zwiększył się w IV kw. 2010 roku o 4,4%. Prognozy mieściły się w przedziale od 4,3% do 4,5% przy średniej na poziomie 4,36%.

GUS podał wcześniej, ze w całym 2010 roku PKB zwiększył się o 3,8%.

Komunikat GUS

W IV kwartale 2010 r. czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy (wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 5,6 pkt proc.). Wpływ spożycia ogółem wyniósł 3,2 pkt. proc., a akumulacji 2,4 pkt proc. (z tego 0,3 pkt. proc. - wpływ popytu inwestycyjnego i 2,1 pkt. proc. - wpływ zmiany zapasów). Ujemny wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) wyniósł -1,2 pkt proc." - głosi komunikat.

Według danych niewyrównanych sezonowo, wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w IV kw. 2010 roku wzrosła o 3,8% r/r (wobec 3,8% r/r w III kw. b.r.). Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 6,2% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 10,2% r/r w poprz. kw.), w budownictwie wzrosła o 6,6% (wobec wzrostu o 6,1% w poprz. kw.), a w sektorze usług rynkowych - zwiększyła się o 3,3% (wobec wzrostu o 2,0% w poprz. kw.).

Popyt krajowy wzrósł o 5,6% r/r (wobec wzrostu o 4,2% w III kw.), spożycie ogółem wzrosło o 4,4% (wobec wzrostu o 3,8% w poprz. kw.), a spożycie indywidualne - o 4,1% (wobec 3,5% wzrostu w poprz. kw.).

Nakłady brutto na środki trwałe (popyt inwestycyjny) zwiększyły się o 0,9% r/r (wobec wzrostu o 0,4% w III kw.). Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 27,6% wobec 29,1% przed rokiem.

Eksport wzrósł w IV kw. o 6,8% wobec wzrostu o 9,6% kwartał wcześniej, a import zwiększył się w tym czasie o 9,9% wobec wzrostu o 9,5% kwartał wcześniej.