Porównaj ofertę i wybierz ten rachunek, który będzie prowadzony za darmo, ma bezpłatne karty debetowe i przelewy przez internet oraz oferuje możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystny procent.Gdy już wybrałeś:

1 Otwórz konto w nowym banku

Na stronie internetowej, przez infolinię lub w oddziale otwórz rachunek. W tym celu musisz wypełnić wniosek, w którym podajesz: imię i nazwisko, telefon komórkowy, e-mail, PESEL, datę urodzenia, obywatelstwo, serię, numer i datę ważności dowodu osobistego, nazwisko panieńskie matki. Musisz także wybrać oddział, w którym najczęściej będziesz załatwiał swoje sprawy.
Jeśli rachunek zakładasz w oddziale, od ręki dostaniesz do niego kartę debetową, w innym przypadku karta przyjdzie pocztą po kilku dniach.

2 Wypełnij pełnomocnictwo

W oddziale, przez infolinię lub na stronie internetowej nowego banku możesz także wypełnić pełnomocnictwo na zamknięcie starego konta i przeniesienie z niego wszystkich środków. Trzeba je jednak podpisać. Zrobisz to albo w oddziale, albo dokument do podpisu przyniesie kurier. Pełnomocnictwo można złożyć w momencie zakładania konta, ale można także poczekać kilka dni i w tym czasie przetestować nowy rachunek. Wystarczy przelać na niego niewielką kwotę i sprawdzić, jak działają strony internetowe banku, czy łatwo przeprowadza się transakcje.

3 Resztę zrobi nowy bank

Gdy podpiszesz pełnomocnictwo, nowy bank:
● zamknie stare konto i przeniesie znajdujące się na nim środki,
● przeniesie zlecenia stałe i polecenia zapłaty,
● poinformuje o zmianie rachunku pracodawcę, ZUS, urząd skarbowy i wskazane instytucje,
● przeniesie również limit debetowy.
Operacja od otwarcia nowego konta po zamknięcie starego trwa od 7 do 10 dni. Dlatego warto zadbać o wcześniejsze dokonanie wszystkich płatności, których termin przypada na okres przenoszenia rachunku.