Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 1.089,97 mln zł na koniec stycznia i był wyższy o 28 proc. w porównaniu z wynikiem sprzed roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Zysk netto brutto wyniósł 1.346,45 mln zł w styczniu, co oznacza wzrost o 25,3% w skali roku. Wynik z odsetek wzrósł o 14,1% r/r do 2.767,83 mln zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 1.061,16 mln zł i pozostał bez zmian w porównaniu z końcem stycznia 2010 r. Wynik z działalności bankowej wzrósł w skali roku 3,6% do 4.314,97 mln zł. Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 25,4% do 1.346,42 mln zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 7,7% w skali roku do 2.072,85 mln zł. Wartość odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek spadła w skali roku o 33,5% do 587,43 mln zł na koniec stycznia. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,20% na koniec stycznia wobec 13,68 mln zł rok wcześniej.