"W 2011 r. zamierzamy utrzymać wysokość kredytów w Polsce na takim samym poziomie, jak w 2010 r." - powiedział Rop na konferencji prasowej.

Z zaprezentowanych przez Ropa danych wynika, że w 2010 r. EBI podpisał w Polsce umowy kredytowe na 5,475 mld euro, wobec 4,079 mld w 2009 r. i 2,837 mld w 2008 r.

Jak poinformował też wiceprezes banku, zamierza się on skupić na inwestycjach w infrastrukturę drogową i kolejową na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Chce też inwestować w sektor energetyczny, koncentrując się na energii odnawialnej i zwiększeniu efektywności energetycznej oraz wspierać dostęp Ministerstwa Skarbu do długoterminowego finansowania, a także współfinansować projekty z funduszy unijnych. EBI jest zainteresowany również wspieraniem polskiej prezydencji w UE.