Błyskawicznie rosną obroty uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla CO2. Wartość tego handlu w Polsce w minionym roku mogła sięgnąć nawet 400 mln euro. Dwie trzecie rynku należy do dwóch graczy.
Prawami do emisji dwutlenku węgla, tzw. EUA, na dużą skalę handluje zaledwie kilka firm. – Czterech czy pięciu graczy generuje ponad 90 proc. obrotów – mówi nam ekspert od lat pracujący w tej branży.

Milionowe transakcje