W tegorocznym rankingu perspektyw inwestycyjnych przygotowanym przez PwC oraz Urban Land Institute Warszawa zajęła 10-te miejsce, awansując o trzy pozycje w porównaniu z rokiem ubiegłym. W ścisłej czołówce znalazły się Monachium, Istambuł i Londyn, podczas gdy kraje z naszego regionu zajęły dopiero 17-te (Praga) i 25-te miejsce (Budapeszt).

Wciąż relatywnie wysoką pozycję Warszawy tym w zestawieniu przypisuje się przede wszystkim rozwojowi polskiej gospodarki oraz dostosowaniu wielkości zasobów nieruchomości do potrzeb rynku. Równocześnie bardzo zauważalny jest fakt, że zachwyt inwestorów perspektywami rynku nieruchomości w Polsce jest już mniejszy niż przed rokiem.

W kategorii inwestycji w nowe nieruchomości, Warszawa także awansowała o dwie pozycje w rankingu w porównaniu z 2010 rokiem i uplasowała się na 6-tym miejscu, wyprzedzając Pragę (13 miejsce) i Budapeszt (24 miejsce). Co więcej, Warszawie udało się również utrzymać wysoką, czwartą pozycję w rankingu dotyczącym perspektyw dla działalności deweloperskiej. W tym zestawieniu Warszawa znalazła się zaraz za Istambułem, Londynem i Monachium.

Jak pokazuje tegoroczny raport, zainteresowanie inwestorów w dalszym ciągu skupia się przede wszystkim na dojrzałych i płynnych rynkach, takich jak Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Pod kątem perspektyw inwestycyjnych, Polska jako jedyny kraj Europy Środkowej i Wschodniej w coraz większym stopniu również zaczyna zaliczać się do rynków dojrzałych.

Analizując rynek nieruchomości w ujęciu sektorowym, zdaniem inwestorów preferowanym rodzajem inwestycji w Warszawie są powierzchnie biurowe wymienione przez 36 proc. respondentów, oraz - w drugiej kolejności - powierzchnie handlowe wskazane przez 32 proc. ankietowanych.Zdaniem większości respondentów, choć po raz pierwszy od 2007 r. widoczna jest większa skłonność do podejmowania nowych inwestycji, to jednak w 2011 roku nie dojdzie do widocznego przyspieszenia na rynku nieruchomości komercyjnych.

Raport „Emerging Trends in Real Estate Europe 2011” powstał w oparciu o ankiety i wywiady z ponad 600 czołowymi przedstawicielami branży, w tym inwestorami, deweloperami, finansistami i zarządcami nieruchomości.