Na otwarciu sesji prawa do akcji debiutującego TFI zyskiwały ponad 11 proc. W pewnym momencie drożały nawet o 13 proc. Ostatecznie kurs spadł do 10,50 zł, co oznacza wzrost o 5 proc. w porównaniu z ceną w ofercie. Obroty przekroczyły 1,5 mln zł. Biorąc więc pod uwagę niemrawy wczorajszy dzień na warszawskiej giełdzie, debiut można uznać za całkiem udany.

Inwestorzy objęli łącznie prawie 2,5 mln akcji serii C i D, z czego większość trafiła do instytucji. Stopa redukcji w transzy kierowanej do inwestorów nieuprzywilejowanych wyniosła 37 proc. Po zakończeniu emisji wciąż największym akcjonariuszem Idea TFI pozostanie IDM SA, posiadający obecnie ponad 79 proc. akcji spółki.

Z publicznej oferty spółka pozyskała prawie 25 mln zł. Pieniądze chce przeznaczyć między innymi na poszerzenie swojej oferty, ale również na akwizycje konkurencyjnych podmiotów. Prezes Idei Piotr Kukowski zapowiedział, że zarządzane przez niego TFI jest zainteresowane na przykład przejęciem wystawionego na sprzedaż Skarbca. Pozyskane z ostatniej oferty środki nie wystarczą jednak na ten zakup. Prezes nie wykluczył więc, że gdy sprawa przejęcia dojdzie do skutku, Idea TFI będzie ponownie szukać pieniędzy na rynku.

Kto kupi TFI Skarbiec, na razie nie jest przesądzone. Jego przejęciem, oprócz Idei, zainteresowana jest także Grupa PZU. Skarbiec to 13. pod względem wielkości aktywów TFI w Polsce, mające obecnie 4,6 mld zł aktywów. Idea TFI w tym rankingu zajmuje pozycję 14., obecnie zarządza 3 mld zł. Jej przychody w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku wyniosły prawie 18 mln zł, a zysk netto wyniósł 3,7 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego o ponad 240 proc.

Idea TFI jest piątą spółką, która w tym roku zadebiutowała na głównym rynku warszawskiej giełdy. Już wkrótce będzie miała towarzystwo swojego konkurenta – Quercus TFI. Spółka ta notowana jest obecnie na NewConnect, ale jej prezes Sebastian Buczek zapowiedział ostatnio, że już w kwietniu Quercus przeniesie swoje akcje z rynku alternatywnego na regulowany.