W ubiegłym roku zysk netto firmy przekroczył 267 mln zł (173 mln rok wcześniej). Podział tych pieniędzy musi zatwierdzić jeszcze walne zgromadzenie, które w tej sprawie ma się zebrać w pierwszej połowie roku. Wypłata wysokiej dywidendy nie zmieni planów firmy wyjścia poza Polskę i przejęcia lokalnego, dużego przedsiębiorstwa.

– Interesują nas cztery kraje: Rosja, Ukraina, Bułgaria lub Rumunia. Zatrudniliśmy bank inwestycyjny, który poszukuje dla nas podmiotów do przejęcia – mówi Dariusz Blocher.