Minister infrastruktury zaproponował na początku stycznia zwolnienie z opłat dwóch odcinków autostrad: ok. 45 km A4 między węzłami Kleszczów i Murckowska oraz ok. 24 km A1 między węzłami Gliwice Sośnica i Bytom. Takie propozycje znajdują się w konsultowanym obecnie projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie autostrad płatnych.

Zdaniem wojewody bezpłatny odcinek autostrady A1 w tym regionie powinien sięgać od istniejącego już węzła Rowień, między Żorami a Rybnikiem, do węzła Pyrzowice przy Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice.

Jak podkreślił Łukaszczyk, wprowadzenie opłat na ok. 23 kilometrach A1 między Sośnicą a Rowniem, oznaczałoby pozbawienie ok. 650 tys. mieszkańców aglomeracji rybnickiej możliwości szybkiego i bezpiecznego dojazdu do ponaddwumilionowej aglomeracji katowickiej - wiele osób jeździ do pracy, szkół, placówek zdrowotnych czy kulturalnych.

"Wydłużenie strefy wolnej od opłat z Sośnicy do Rownia dałoby wymierne efekty"

Zdaniem wojewody wydłużenie strefy wolnej od opłat z Sośnicy do Rownia dałoby wymierne efekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Na istniejącej już na tym odcinku trzypasmowej autostradzie pozostałby ruch wcześniej przeciążający wąskie lokalne drogi (ulice i drogi w rejonie Rybnika należą do najbardziej zatłoczonych w woj. śląskim), co m.in. zmniejszyłoby korki i zanieczyszczenie środowiska.

Zakończenie bezpłatnego odcinka śląskiej A1 na węźle Bytom, a więc ok. 16 kilometrów przed strategicznym dla woj. śląskiego węzłem Pyrzowice, zdaniem wojewody, "nie jest właściwe i nie uwzględnia faktycznych potrzeb tego obszaru". Obecnie dojazd do lotniska z zachodniej części aglomeracji odbywa się drogami lokalnymi.

Wojewoda zwraca uwagę, że położenie lotniska w Pyrzowicach w bezpośrednim sąsiedztwie bezpłatnej A1 determinuje jego prawidłowy rozwój. Bezpłatne połączenie autostradowe z Pyrzowicami - od wschodu budowane jest połączenie z trasą S-1 - pozwoliłoby na szybkie i bezpieczne przemieszczanie się.

Wcześniej o bezpłatne odcinki autostrad A1 i A4 w woj. śląskim wnioskowali do ministra Grabarczyka m.in. prezydenci 14 śląskich i zagłębiowskich miast tzw. aglomeracji katowickiej. Ich zdaniem bezpłatne powinny pozostać fragmenty A4 od węzła Kleszczów po węzeł Brzęczkowice, a A1 - co najmniej od węzła Gliwice Sośnica do węzła Pyrzowice.

Jeden z odrębnych protestów, dotyczący odcinka A1 wokół Częstochowy, przesłał też w ubiegłym tygodniu do ministerstwa prezydent tego miasta Krzysztof Matyjaszczyk. 15 lutego częstochowscy radni przyjęli stanowisko wyrażające "stanowczy sprzeciw" wobec nieuwzględnienia tego miasta "w grupie aglomeracji podlegających zwolnieniu z opłat autostradowych".