W lutym bieżącego roku wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 36 (przed miesiącem plus 34). Poprawę koniunktury odnotowuje 40% badanych firm, a jej pogorszenie 4% (w styczniu odpowiednio 38% i 4%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja w tym zakresie nie ulega zmianie.

"Takie kształtowanie się ocen koniunktury wynika z bardziej optymistycznych niż przed miesiącem prognoz popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej. Odpowiednie oceny bieżące są mniej korzystne od zgłaszanych w styczniu. Dyrektorzy jednostek sygnalizują szybszy niż przed miesiącem wzrost zarówno bieżących jak i przyszłych cen" - głosi komunikat.

W lutym bieżącego roku wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 16 (w styczniu plus 14). Poprawę koniunktury odnotowuje 22% badanych firm, a jej pogorszenie 6% (w styczniu odpowiednio 22% i 8%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Na poprawę ocen koniunktury wpływają bardziej optymistyczne niż przed miesiącem prognozy popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej przy utrzymujących się korzystnych ocenach bieżących. Odnotowany jest niewielki spadek bieżących cen, na najbliższe miesiące można się jednak spodziewać ich wzrostu" - czytamy dalej.

W lutym bieżącego roku wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się (podobnie jak przed miesiącem) na poziomie minus 7. Poprawę koniunktury odnotowuje 15% badanych firm, a jej pogorszenie 22% (w styczniu odpowiednio 14% i 21%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Bieżący popyt, sprzedaż i sytuacja finansowa oceniane są niekorzystnie"

"Bieżący popyt, sprzedaż i sytuacja finansowa oceniane są niekorzystnie, gorzej niż w styczniu. Prognozy popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są lepsze od przewidywań sprzed miesiąca – korzystne w zakresie popytu i sprzedaży i mniej pesymistyczne w przypadku sytuacji finansowej" - napisał GUS.

W lutym bieżącego roku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie minus 4 (w styczniu minus 11).

Poprawę koniunktury odnotowuje 15% badanych firm, a jej pogorszenie 19% (w styczniu odpowiednio 12% i 23%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Na poprawę ocen koniunktury wpływają korzystne prognozy popytu i sprzedaży (lepsze od negatywnych przewidywań ze stycznia) oraz mniej pesymistyczne – sytuacji finansowej. Bieżąca sprzedaż i sytuacja finansowa oceniane są nieco mniej niekorzystnie niż przed miesiącem, przy utrzymujących się negatywnych ocenach bieżącego popytu" - podaje GUS.