"Zdaniem analityków MG dobre wyniki sektorów przemysłowego i budowlanego w pierwszym miesiącu bieżącego roku, skłaniają do optymistycznej oceny wzrostu gospodarczego w I kwartale 2011 r. Eksperci MG oceniają, że w kolejnych miesiącach tempo wzrostu produkcji przemysłowej będzie zbliżone do 10 proc. Tempo wzrostu PKB powinno przekroczyć w pierwszym kwartale 2011 r. poziom 4,2 proc" - napisano w komentarzu do danych GUS.

W piątek GUS podał, że produkcja sprzedana przemysłu w styczniu 2011 r. była o 10,3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2010 roku i o 6,4 proc. niższa niż w grudniu ubiegłego roku.