Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym jest w lutym lepszy niż w poprzednim miesiącu i wynosi minus 3 wobec minus 6 w styczniu - poinformował GUS w komunikacie.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 18 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 21 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16 proc. i 22 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Spadek bieżącej sprzedaży

"Przedsiębiorcy odnotowują spadek bieżącej sprzedaży, natomiast prognozy w tym zakresie są mniej pesymistyczne niż przed miesiącem. Odnotowane są większe niż w styczniu trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, prognozy wskazują na możliwość nieznacznego zmniejszenia trudności w tym zakresie. Mimo niewielkiego zmniejszenia, poziom zapasów towarów jest nadal uważany za nadmierny. Ilość towarów zamawianych u dostawców może być ograniczana, choć w stopniu mniejszym niż prognozowano przed miesiącem" - napisano w raporcie.

Planowane redukcje zatrudnienia

Z badań wynika, że planowane redukcje zatrudnienia są zbliżone do przewidywanych w styczniu.

"Przedsiębiorcy sygnalizują wzrost bieżących cen towarów podobny do zgłaszanego w poprzednim miesiącu, natomiast prognozy w tym zakresie wskazują na ich wolniejszy wzrost" - napisano.