W lutym bieżącego roku ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wynosi plus 2 (przed miesiącem minus 2).

"Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lutym jest oceniany korzystnie, lepiej niż przed miesiącem, ale nieco gorzej niż w lutym ubiegłego roku. Na poprawę koniunktury mają wpływ bardzo optymistyczne przewidywania w zakresie portfela zamówień i produkcji, choć odpowiednie oceny bieżące są nadal negatywne. Sygnalizowane są dalsze trudności w terminowym regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Przewidywania w tym zakresie są mniej pesymistyczne" - napisano w komunikacie.

Z badania wynika, że poprawę koniunktury sygnalizuje 19 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 17 proc. (przed miesiącem odpowiednio 17 proc. i 19 proc.).

Z badania wynika, że stan zapasów gotowych w dużych i średnich jednostkach przekracza poziom uznawany za optymalny.

Ograniczenie bieżącego portfela zamówień

"Utrzymuje się ograniczenie bieżącego portfela zamówień (zarówno krajowy, jak i zagraniczny portfel zamówień oceniany jest nadal negatywnie), oceny bieżącej produkcji są negatywne, zbliżone do sygnalizowanych w zeszłym miesiącu. Odpowiednie prognozy wskazują jednak na możliwość znaczącej poprawy. Stan zapasów wyrobów gotowych przekracza poziom uznawany za optymalny. Dotyczy to jednostek dużych i średnich, w firmach małych w opinii przedsiębiorców jest on zbliżony do wystarczającego" - napisano w raporcie.

"Poziom należności raportowany przez respondentów zmniejsza się. Przy wzrastających bieżących trudnościach w regulowaniu zobowiązań finansowych, prognozy są mniej pesymistyczne. Skala planowanych redukcji zatrudnienia może być mniejsza niż przewidywano w styczniu. Przedsiębiorstwa nadal sygnalizują wzrost cen" - dodano.

"Sytuacja przedsiębiorstw poszczególnych klas wielkości jest zróżnicowana. Dyrektorzy jednostek małych oceniają koniunkturę nadal negatywnie, ale mniej pesymistycznie niż przed miesiącem. W jednostkach średnich i dużych ogólny klimat koniunktury jest oceniany korzystnie, najlepiej w jednostkach dużych" - zaznaczono.