"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 8,4% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i była o 0,7% wyższa w porównaniu z grudniem ub. roku" - głosi komunikat.

Produkcja budowlano-montażowa spadła w tym okresie o 69,2% m/m, ale wzrosła o 11,2% w ujęciu rocznym. W grudniu wzrost wyniósł 12,3% r/r.
"W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych – o 42,6%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 24,4%, wyrobów z metali – o 22,5%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 21,6%, urządzeń elektrycznych – o 15,4% oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 13,2%" - czytamy dalej w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku wystąpił w 5 działach, m.in. w produkcji wyrobów tytoniowych – o 15,5%, wyrobów farmaceutycznych – o 12,8% oraz koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,4%, podano także.