Wartość emisji może wynieść 2 mld zł lub mniej. Może być ona skierowana do wybranych inwestorów i przeprowadzona w ramach product placement. – Jeżeli będzie taka potrzeba, to bank przeprowadzi do końca tego roku jeszcze jedną emisję – powiedział prezes Mirończuk.

BGK realizuje program emisji papierów dłużnych o wartości 5 mld zł. Pierwszą transzę wyemitował w środę. Bank sprzedał papiery za 2 mld zł przy popycie opiewającym na 2,6 mld zł. Około 7 proc. całego wolumenu objęli inwestorzy zagraniczni. Większość trafiła do funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. Wyemitowane papiery to obligacje dwu- i czteroletnie. Marże ponad stawkę WIBOR 6M wyniosły odpowiednio 38 i 64 pkt bazowych. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność banku.