Bank Gospodarstwa Krajowego zajmuje drugą pozycję z 16 procentowym udziałem, na rynku finansowania samorządów. Wygrał połowę z 1400 przetargów, w których wystartował. Udzielił samorządom prawie 3 mld zł kredytów (rok wcześniej 2 mld). Sfinansował też 50 polskich eksporterów.

- Zrobiliśmy podsumowanie 2010 roku i mamy się czym pochwalić – informuje Piotr Stalęga, rzecznik prasowy Banku Gospodarstwa Krajowego.
I wymienia: Bank buduje swoją pozycję w zakresie finansowania handlu zagranicznego. W zakresie eksportu rozpoczęto bardzo intensywne działania promocyjne w kraju i zagranicą. Realizowane były misje gospodarcze na Białorusi, w Rosji i Azerbejdżanie. Oferta finansowania w ramach Rządowego Programu była również promowana w kraju we współpracy z KUKE, PARP i urzędami marszałkowskimi. Przez ostatnie pół roku z programu skorzystało około pięćdziesięciu polskich eksporterów.

BGK rozpoczął finansowanie projektów infrastrukturalnych istotnych dla Polski – terminalu LNG, lotniska w Modlinie i Lublinie. Sfinansował liczne projekty infrastrukturalne zapisane w programach rządowych. Udzielał merytorycznego wsparcia instytucjom publicznym w zakresie projektów infrastrukturalnych.
W 2010 r. Bank prowadził działania na rzecz rozwoju i restrukturyzacji polskiej gospodarki. Najważniejsze z nich to prowadzenie Planu B - restrukturyzacji zadłużenia szpitali i współpraca z Ministerstwem Zdrowia. Bank wspierał rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez Krajowy Fundusz Kapitałowy, spółkę - córkę BGK. Rozstrzygnął konkursy na dokapitalizowanie inwestycji na kwotę ponad 400 ml zł. Wspólnie z Ministerstwem Gospodarki pracował nad zmianami służącymi lepszemu funkcjonowaniu Funduszu Kredytu Technologicznego.

BGK, pełniąc rolę banku państwowego, aktywnie pozyskiwał nowych klientów z sektora publicznego: jednostki administracji centralnej i lokalnej, sądy, prokuraturę, Ministerstwa, starał się także o przejęcie obsługi sektora publicznego z banków komercyjnych. Zainicjował współpracę z ZUS, w zakresie kompleksowej obsługi rozliczeniowej i zarządzania Funduszem Rezerwy Demograficznej. Przygotował specjalną ofertę Depozyty@24, dla jednostek budżetu centralnego, co zaowocowało pozyskaniem ponad 0,5 mld zł depozytów w ciągu sześciu miesięcy funkcjonowania usługi. Obecnie BGK jest liderem na rynku depozytów jednostek budżetu centralnego – notując wzrost udziałów z 38 proc. w grudniu 2009 r. do ok. 50 proc. na koniec 2010r.

W 2010 r. BGK stał się europejskim liderem wdrażania pilotażowych projektów Komisji Europejskiej w zakresie innowacyjnych, regionalnych programów finansowania – JEREMIE i JESSICA. W 2010 r. Bank został menadżerem pięciu regionalnych Funduszu Powierniczych JEREMIE z łączną pulą pośredniego finansowania zwrotnego małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie ok. 1,7 mld zł. W pierwszym roku funkcjonowania programu zakończono 10 konkursów, w wyniku których wybrano 50 pośredników finansowych, którym przyznano finansowanie w wysokości 410 ml zł. W tym roku planowane są kolejne konkursy i finansowanie do kwoty 820 mln zł.

BGK uruchomił także program wsparcia miejskich projektów rewitalizacyjnych ze zwrotnych środków finansowania, udostępnionych przez Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM), wybranych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). BGK, jako pierwsza w UE instytucja finansowa współpracująca z EBI, udostępniła środki inwestorom z woj. wielkopolskiego – 294 mln zł.

Od stycznia 2010 r. BGK odpowiada za wypłaty większości przyznanych Polsce środków europejskich. Od początku 2010 r. obsłużył ponad 100 tys. wniosków o wartości 35 mld zł.

BGK odpowiada także za finansowanie inwestycji Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). W latach 2009-2010 pozyskał z emisji obligacji na rzecz KFD - 14 mld zł. W ub. r. podpisał z EBI cztery nowe umowy finansowania na rzecz KFD na łączną kwotę 1.235 mld euro.

W najbliższym czasie Bank skupi się na konsolidacji finansów publicznych. Planuje również obsługę 600 rachunków agencji wykonawczych. Bank przeprowadzi emisję obligacji własnych o skali - 5 mld zł. Będzie to największa emisja obligacji bankowych w Polsce. Planuje utworzenie Centrum Rozliczeniowego dla jednostek sektora finansów publicznych i wzrost dziennej liczby transakcji do 0,5 mln.

Bank podejmie także współpracę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w zakresie płatności mobilnych w administracji publicznej. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zajmie się obsługą elektronicznego poboru opłat za przejazd autostradami i drogami krajowymi. Bank chce także w dalszym stopniu poszerzać ofertę bankowości transakcyjnej dla sektora publicznego i unowocześniać obsługę programów rządowych.