Jeżeli szukasz okazji inwestycyjnych na małym parkiecie, czyli na alternatywnym rynku akcji NewConnect, sprawdź, czy wśród akcjonariuszy wybranej spółki są duże instytucje finansowe.
Jak mówią eksperci, NewConnect rozwija się szybko, ale jego płynność i przewidywalność wciąż są problemem.
– NewConnect jest rynkiem bardzo dynamicznym, na którym przewidywanie rozwoju poszczególnych spółek, a więc też perspektyw dla inwestorów, jest obarczone dużą dozą niepewności. O ile parkietowi głównemu w znacznej mierze pomaga analiza tendencji i perspektyw branżowych, o tyle dla NewConnect to nadal za mało – mówi Anna Andrzejak z departamentu transakcji kapitałowych w ORK BZ WBK. Z tego powodu fundusze inwestycyjne czy emerytalne, szukające raczej bezpiecznych lokat kapitału, na mały parkiet zaglądały dotąd rzadko. Ostatnio jednak coraz więcej dużych instytucji inwestuje w spółki z NewConnect.
Decyzja o wejściu poprzedzona jest dokładną analizą dokumentów finansowych oraz perspektyw rozwoju firmy. Jeżeli więc duży fundusz zdecyduje się kupić akcje jakiegoś przedsiębiorstwa, najwyraźniej zyskało ono uznanie w oczach analityków, a to może być wskazówką, w jaką firmę warto zainwestować.
Musimy też zwrócić uwagę na free float, czyli liczbę akcji, która jest w wolnym obrocie. Im ich więcej, tym łatwiej kupić i sprzedać akcje danej spółki. Na podstawie tych dwóch kryteriów przygotowaliśmy listę pięciu spółek z NewConnect, w które warto zainwestować.