Spółka ta, z uwagi na to, że jest częścią notowanego na giełdzie Getin Holdingu, wstrzymała się z przekazaniem danych do czasu publikacji rocznych wyników grupy finansowej. W 2009 roku wartość kredytów sprzedanych przez doradców Open Finance wyniosła ponad 7 mld zł.

Do ZFDF dołączyły też ostatnio dwie kolejne firmy z branży: Home Broker i Powszechny Dom Kredytowy. Wartość hipotek udzielonych za pośrednictwem ich doradców wyniosła prawie 2,3 mld zł.

Zdaniem doradców tak dobre wyniki branży to efekt ożywienia w sprzedaży mieszkań w drugiej połowie roku. Wtedy rynek spodziewał się, że wejście w życie rekomendacji T zahamuje akcję kredytową. Zarówno banki, jak i doradcy nie szczędzili pieniędzy na promocję.

Nie licząc wyników Open Finance, największą sprzedaż zanotował w ubiegłym roku Expander. Wartość kredytów wypłaconych za jego pośrednictwem to nieco ponad 2 mld zł. Kolejne miejsca zajmują DK Notus, który udzielił pożyczek mieszkaniowych za 1,98 mld zł, i Home Broker z kwotą 1,36 mld zł.

Rok 2010 okazał się gorszy od poprzedniego pod względem sprzedaży produktów inwestycyjnych. Wartość transakcji spadła o jedną trzecią. Najwięcej kupili klienci Expandera – za 80 mln zł, tymczasem rok wcześniej było to 170 mln zł. Drugi w zestawieniu jest Home Broker, który sprzedał produkty za łączną kwotę 50,1 mln zł. Kolejne miejsce należy do Wealth Solution, który poprawił sprzedaż o 10 mln zł w porównaniu z 2009 r. Wartość inwestycji sprzedanych przez tę spółkę to 37,8 mln zł.