"Wyniki roku 2010, a zwłaszcza zaskakujące w połowie minionego roku załamanie trendu liczby i wartości udzielanych kredytów hipotecznych nie pozwalają w chwili obecnej na prognozowanie wyniku akcji kredytowej na rok 2011 na poziomie wyższym , niż ten osiągnięty  w roku 2010, a z pewnością nie przekraczającym poziomu 50 mld zł" - podano w raporcie kwartalnym.

Prognoza dotycząca kredytów, udzielonych w tym roku uwzględnia zarysowujący się trend ograniczania dostępności kredytów hipotecznych (wejście w życie dwóch, istotnych dla jakości portfeli hipotecznych rekomendacji KNF), ogłaszane próby zmiany w programie "Rodzina na Swoim", ograniczenia w dostępie do walut zagranicznych dla banków,  a także potencjalne możliwe podwyżki referencyjnych stóp procentowych  także w złotych.

Ostatni kwartał ub. roku potwierdził trend spadkowy, który pojawił się w poprzednich trzech miesiącach. Banki udzieliły 56 920 kredytów na łączną kwotę 12,34 mld zł, co oznacza spadek odpowiednio o 6,5% r/r oraz 6,9% w ujęciu kwartalnym. Ogólna kwota zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych po IV kw. wyniosła 263,6 mld zł, co oznacza wzrost o 6,5% w skali kwartału oraz 22,7% w skali roku. Liczba czynnych umów kredytowych sięgnęła w tym czasie 1,448 mln.

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego wyniosła 205,9 tys. zł w IV kw. Proponowane zmiany w programie „Rodzina na Swoim" spowodowały, że w IV kw. kwota udzielonych kredytów wzrosła  o 35,8% w ujęciu kwartalnym do 2,81 mld zł.  W ub. roku nowoudzielone kredyty charakteryzowały się wysokim wskaźnikiem LtV (udział kredytów LtV powyżej 80% przekroczył 51% w IV kw.),  a prawie 12% wszystkich nowych kredytów przekroczyło 100% wartości zabezpieczenia.

Udział kredytów udzielonych w PLN sięgnął 76,6%, kredytów w CHF wyniósł 6,1%, a kredytów w EUR - 17,3% w IV kw. Średnia cena transakcyjna za 1 m.kw. mieszkania w Warszawie wyniosła 8 117 zł i nieznacznie spadła w skali kwartału (o 0,4%). IV kw. przyniósł korektę średnich cen na większości znaczących rynków mieszkaniowych. Najgłębsze spadki (do 4% kw/kw) dotyczyły rynku krakowskiego, łódzkiego i wrocławskiego. Jedynym regionem, w którym nastąpił wzrost cen była aglomeracja katowicka (o 3,7%).

W całym roku wynik jednak poprawił się i wartość udzielonych kredytów hipotecznych wzrosła o 25,6% r/r do 48,6 mld zł, a ich liczba zwiększyła się o 21,8% do ponad 230 tys. sztuk.