Od 2010 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zleciła Bankowi Gospodarstwa Krajowego niemal 10 tys. przelewów z funduszy unijnych łącznie na ponad 4 mld zł. W tym roku wartość tych przelewów do firm oraz samorządów sięgnie rekordowych 5,4 mld zł.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) od stycznia 2010 roku do dziś wypłaciła beneficjentom unijnych funduszy 4,012 mld zł. Dokonała tego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego(BGK). "PARP jest naszym głównym partnerem" -podkreślił na konferencji prasowej wiceprezes BGK Jerzy Kurella. Pod względem wysokości wypłat PARP jest drugim, co do wysokości zleceniodawcą BGK (pierwszym jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych). Natomiast pod względem liczby zleceń wpływających do BGK, PARP jest liderem. Od stycznia 2010 roku do dziś wpłynęło 9678 przelewów.

Od stycznia 2010 roku wypłat refundacji i zaliczek z programów finansowanych przez Unię Europejską dokonuje BGK. Bank przejął od wszystkich instytucji zaangażowanych w dystrybucję funduszy unijnych, w tym również od PARP, dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie, zawartych w ramach programów: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej. "Łącznie od 2 stycznia 2010 roku przepłynęło przez BGK (od wszystkich instytucji dystrybuujących unijne fundusze) 41,5 mld zł" - powiedział Kurella.

PARP dofinansowuje z unijnych pieniędzy projekty firm, samorządów oraz instytucji otoczenia biznesu. Agencja realizuje 8 proc. przyznanego Polsce z Brukseli budżetu na lata 2007-2013. "Biorąc pod uwagę wartość podpisanych umów z beneficjentami - około 18 mld zł - wykorzystaliśmy już niemal 60 proc. alokacji przyznanej PARP w ramach perspektywy finansowej 2007-2013" - powiedziała prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak.

Na tegoroczne konkursy tylko w programie Innowacyjna Gospodarka PARP przygotowała 1,6 mld zł. Natomiast wszystkie planowane w tym roku płatności, które trafią do przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu i samorządów, będą największe w historii Agencji i sięgną 5,4 mld zł.

"W tym roku planujemy przekazać beneficjentom niemal 5,4 mld zł, czyli jeszcze więcej niż w ubiegłym roku. Z samego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka chcemy przekazać beneficjentom około 2,783 mld zł. Ponadto PARP przekaże około 540 mln zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i 2,05 mld zł z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej" - powiedziała Lublińska-Kasprzak.