JANUSZ LEWANDOWSKI: Nie jestem zwolennikiem naruszania suwerenności fiskalnej krajów Europy, ale widzę problem finansowania Unii.
Kto dziś decyduje o budżecie UE po 2013 roku? Pan, szef KE Jose Manuel Barroso, sekretarz generalny Komisji Catherine Day czy tzw. państwa płatnicy netto?
Krążąc po Europie, usłyszałem, iż jedna z gazet rozpowszechnia fałszywe informacje na temat mojej roli w układaniu budżetu. Nie mniej zdziwiony był przewodniczący Barroso. Bowiem rzecz dzieje się na zasadzie najwyższego zaufania między nami. Przymiarki do budżetu poza mną zna wąskie grono osób. Ogłosimy je w czerwcu, po uzyskaniu akceptacji kolegium komisarzy i wtedy rozpoczną się negocjacje z rządami i Parlamentem Europejskim.