Już w dniu opublikowania zaproszenia do negocjacji zgłosili się pierwsi zainteresowani kupnem udziałów w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (SPEC). Ogłoszenia o sprzedaży ukazały się w piątek.
– Zainteresowanie inwestorów po pierwszym dniu od opublikowania ogłoszenia o zaproszeniu do negocjacji jest obiecujące. Jeśli będzie się utrzymywać na zbliżonym poziomie w ciągu następnych tygodni i przełoży się na liczbę przekazanych inwestorów memorandów, to będzie to potwierdzenie, że mamy do czynienia z unikalną transakcją w skali regionu – mówi Rafał Skowroński, dyrektor departamentu doradztwa obszaru rynków kapitałowych Banku Zachodniego WBK. To ten bank doradza miastu w procesie sprzedaży i do 28 marca przyjmuje wstępne propozycje.
Stolica chce zrealizować transakcję w tym roku. Wpływy ze sprzedaży udziałów w SPEC są wpisane w tegoroczny budżet miasta. Jednak władze Warszawy zastrzegają, że prywatyzacja nie będzie finalizowana za wszelką cenę.
– Kluczową kwestią jest dla nas wybranie inwestora, który zaproponuje najbardziej korzystne warunki nabycia akcji i którego ocenimy jako stabilnego i wiarygodnego partnera dla miasta, a nie dążenie do szybkiego przeprowadzenia transakcji – mówi wiceprezydent Warszawy Jarosław Kochaniak.
SPEC to wiodąca spółka ciepłownicza w Polsce, zarządzająca największym systemem ciepłowniczym w Unii Europejskiej i jednym z największych na świecie. Ma on długość ponad 1700 km.
Miasto oferuje inwestorom możliwość zakupu do 85 proc. akcji spółki. Resztę nieodpłatnie będą mogli nabyć pracownicy. Udziały w SPEC, jakie mają trafić do nowego inwestora, są warte przynajmniej 1 mld zł.