"PGNiG jest w gronie inwestorów zaproszonych do drugiego etapu prywatyzacji" - poinformowało źródło.

Rozmówca PAP dodał, że termin składania ofert wiążących upływa 2 czerwca tego roku.

W środę Urząd m. st. Warszawy ogłosił, że wybrał inwestorów, którzy zostali zaproszeni do drugiego etapu prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, nie wymienił jednak nazw. Poinformował, że zaproszone zostały podmioty, których odpowiedzi na zaproszenie spełniały wszystkie wymagania określone procedurą. Wśród nich są zarówno inwestorzy branżowi, jak i finansowi, w tym fundusze infrastrukturalne.

Drugi etap to szczegółowa analiza spółki

Drugi etap to szczegółowa analiza spółki, w tym jej dokumentów finansowych, technicznych, statutowych, planów inwestycyjnych, itp. Po analizie ofert wiążących zostanie podjęta decyzja o rozpoczęciu negocjacji z jednym lub kilkoma podmiotami równolegle. Zainteresowanie przejęciem SPEC-u zgłaszały Dalkia Polska, PGNiG, PGE, Enea, Fortum oraz Penta. Według mediów spółką zainteresowany był też Kulczyk Investments.

W lutym br. inwestorzy zostali zaproszeni do składania ofert niewiążących na kupno akcji SPEC. Po podpisaniu umów o zachowaniu poufności udostępniane było memorandum informacyjne, zawierające zestawienie podstawowych informacji o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej spółki, na podstawie, których przygotowywane były oferty niewiążące.

SPEC to wiodący dostawca ciepła w Polsce

SPEC to wiodący dostawca ciepła w Polsce, zarządzający największym systemem ciepłowniczym w Unii Europejskiej i jednym z największych na świecie, o długości 1700 km. Spółka zaspokaja ok. 80 proc. potrzeb cieplnych miasta, ogrzewa ponad 19 tys. obiektów. Specjalizuje się też w budowie i modernizacji sieci, przyłączy oraz węzłów cieplnych.

W tegorocznym budżecie Urząd Miasta zaplanował uzyskanie z tytułu prywatyzacji SPEC 750 mln zł. Z informacji rynkowych wynika, że wartość oferty może wynieść ok. 1,5 mld zł.

SPEC osiągnął w 2009 r. blisko 1,3 mld zł przychodów netto ze sprzedaży. Zysk netto wyniósł 36,9 mln zł. W 2010 roku wynik na sprzedaży wyniósł ok. 81 mln zł w porównaniu z ok. 43 mln zł w 2009 roku. Wartość aktywów SPEC za 2009 r. to ok. 1,48 mld zł.