Banki, z którymi podpisano umowy, to: DnB Nord Polska, Bank Handlowy, Millennium, PKO BP, BRE Bank, ING Bank Śląski i Pekao.

Ciech otrzyma ok. 739 mln zł kredytu refinansowego, 100 mln zł kredytu rewolwingowego, 9,6 mln euro dodatkowej linii gwarancyjnej udzielonej na rzecz CET Govora oraz 300 mln zł terminowego kredytu inwestycyjnego udzielonego przez EBOR "w celu finansowania i refinansowania wydatków kapitałowych grupy Ciech w ramach programu inwestycyjnego".

Kredyt inwestycyjny będzie mógł być uruchomiony od 1 września 2012 roku do 30 listopada 2013 roku.

Warunki przystąpienia EBOR do umowy

Spółka podała, że warunkiem przystąpienia EBOR do umowy jest m.in. uzyskanie pozytywnej decyzji rady dyrektorów EBOR i zaakceptowanie treści umowy kredytowej.

Jednym z warunków zawieszających kredytów będzie dojście do skutku emisji akcji z prawem poboru przeprowadzanej przez Ciech.

Ostateczny termin spłaty kredytów ustalono na 31 marca 2016 r., z wyjątkiem dodatkowej linii gwarancyjnej, która ma być spłacona do 31 grudnia 2014 r.

Ciech informował, że uzgodnił z bankami komercyjnymi warunki finansowania długoterminowego.

Ciech planuje emisję do 23 mln akcji serii D i spodziewa się, że pozyska z niej 300-400 mln zł brutto. Zapisy na papiery firmy będą przyjmowane do 16 lutego. Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na pełną realizację programu restrukturyzacji grupy Ciech. Trzy główne projekty, na które zostaną wydane środki z emisji to: modernizacja energetyki w Sodzie Polskiej, elektroliza w Zachemie i projekt MCPA w Sarzynie.