Resort skarbu zaprosił inwestorów do przetargu w sprawie kupna udziałów Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych "Trakt". Oferty można składać do 14 marca.

MSP poinformowało, że w przetargu mogą brać udział zarówno podmioty krajowe, jak i zagraniczne. Wadium dla tej spółki wynosi 495 tys. zł. Resort chce sprzedać udziały firmy, stanowiące ponad 41 proc. kapitału zakładowego.

Przedsiębiorstwo świadczy usługi budowlane

Przedsiębiorstwo świadczy usługi budowlane. Zajmuje się m.in. budową, modernizacją oraz remontami dróg i ulic. Spółka specjalizuje się również, choć w mniejszym zakresie, w budowie nawierzchni obiektów sportowych oraz infrastruktury komunikacyjnej przy centrach handlowych.

Firma oferuje też usługi transportowe i wynajmuje sprzęt. Ponadto sprzedaje materiały budowlane, w tym kruszywa, grysy i asfalt. Odbiorcami przedsiębiorstwa są m.in. instytucje samorządowe, a także zarządcy obiektów sportowych oraz centrów handlowych.