"W 2010 roku osiągnęliśmy najwyższy w historii zysk netto, znacznie przewyższający 87 mln zł osiągnięte w 2009 roku" - powiedział Kurella dziennikarzom w kuluarach XVIII Forum Gospodarczego w Toruniu.

Przypomniał jednak, że w 2010 roku nastąpiły dwa wydarzenia jednorazowa, tzn. sprzedaż akcji Mennicy Polskiej oraz wypłata dywidendy z PKO Banku Polskiego, co znacząco poprawiło wyniki. 

Z zysku za 2010 rok BGK wypłaci dywidendę

Z zysku za 2010 rok BGK wypłaci dywidendę. Wiceprezes nie może na razie powiedzieć, na jakim będzie ona poziomie, ale patrząc np. na ubiegłoroczną wypłatę dywidendy z PKO BP, która wyniosła 100%, jest przygotowany na to, że Skarb Państwa jako właściciel może zażądac takiego poziomu dywidendy od BGK.

Kurella zapowiedział też, że wynik roku 2011 będzie gorszy głównie z powodu spadku poziomu depozytów. "Nie należy także oczekiwać superwyniku, nawet jeśli sprzedamy akcje PKO BP, ponieważ liczymy się z tym, że rząd może zażądać zaliczkowej dywidendy tuż po sprzedaży pakietu akcji PKO BP" - powiedział wiceprezes.